Zpět na hlavní stránku
Obrázky místnosti zjevení

 Izbička... Místo milosti a pokoje. Místo silné přítomnosti Boží. Zde je modlitba snadná jako dech...
Na tomto místě se Panna Maria zjevovala.
Fotografie z průběhu zjevení. Vlevo je Ivetka, vpravo Katka. Na zadní straně této fotografie je napsáno: " Boh je láska, Mária je cesta. Katka 6. 6. 1994 - Litmanová" Zjevení.
 Vizionářky Starší fotografie vizionářek Ivetky (vlevo) a Katky z roku 1991.
Lavička, na které seděla Královna nebe a země. Starší foto z r.1999. Izbička...
 Izbička... Lavička podruhé...Obrázek je z 5.srpna 2000, přesně o půlnoci. Maria, Matko naše, všechno nejlepší k narozeninám!
Tabulka hlásá:
Tu na tomto mieste sa od 5.augusta 1990 do 6.augusta 1995 zajvovala Panna Mária ako Nepoškvrnená Čistota sediac na tejto lavičke.
 Izbička...
 Izbička... Ďakujeme za záchranu životov... Matička, ďakujem Ti za vyslobodenie z otroctva alkoholu a drog...
Protilehlá stěna je posetá děkovnými tabulkami.
Ikona Matky Boží umístěná nad lavičkou. Ikona v izbičce...
 Izbička... Říjnové slunce dopadající na lavečku v roce 2005. Člověk si mimoděk vzpomene na záři, která přišla s prvním zjevením v létě roku 1990. Jaké to asi bylo..?
Foto opět z října 2005. Do malé izbičky přicházejí první poutníci a ... Kaplička zjevení...
 Izbička... ...o pár minut později je již narváno.
V roce 2009 se izbička významně změnila. Dostala nové dřevěné obložení,... Kaplička zjevení...
 Izbička... ...zadní stěna byla vybourána....
...a prostor pro poutníky se výrazně zvětšil. Kaplička zjevení...
 Izbička... Nad lavičkou je od r.2009 také nová dřevěná tabulka hlásající, co se zde událo.
Boží milost se dotýká duše... Kaplička zjevení...
 Izbička... ...a poutníci proudí ve stále hojném počtu.
Později přibyl do izbičky oltář, kerý byl původně v "malém" liturgickém prostoru... (rok 2010) Kaplička zjevení...
 Izbička... Pro děkovné tabulky byla postavena zeď nedaleko pramene...
...a sem byly také přesunuty. Kaplička zjevení...
 Izbička... ...a Izbička se stala kaplí...
...kde je dostatek prostoru... Kaplička zjevení...
 Izbička... ...pro slavení liturgie (fota z roku 2012).
Od 29.1.2011 přišel do izbičky host nejvzácnější: náš Pán. Od tohoto dne je v Kapličce zjevení Svatostánek a poutníci mají možnost neustálé adorace. Kaplička zjevení...

Další obrázky:
LitmanovᦠMajdan ¦ Poutníci ¦ Liturgický prostor ¦ Hora Zvir


Projekt Litmanová - Zvir v obrazech.


MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Poselství Panny Marie ¦ Význam zjevení ¦ Další informace ¦ Svědectví ¦ O autorech