Zpět na hlavní stránku
Liturgický prostor

Detail liturgického prostoru... Bohoslužebný prostor. Obrázek je z oslav 10.výročí začátku zjevení v srpnu 2000. Uprostřed oltář, vzadu obraz Panny Marie.
Mše sv. začíná. Prožívání liturgije je největší zážitek každého poutníka. Zvláště pro římskokatolíka je řeckokatolická mše něco úžasného. Mše sv. začíná...
 Obraz Panny Marie Obraz Panny Marie...
Bohoslužebný prostor vznikl přistavěním k majdanu. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Krásný dřevěný oltář v ranním slunci. Později byl tento oltář přemístěn do izbičky.
Jsem Neposkvrněná Čistota. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Mše svatá v neděli 9. října 2005...
...zdobený Evangeliář má čestné místo na oltáři... Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru ...ten říjnový den přišlo mnoho poutníků...
...mše se neobejde bez kadidla. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená, Matka nášho Boha.
Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

(obraz Neposkvrněné Čistoty - rok 2005).
Již v roce 2005 se začalo proslýchat, že Zvir čekají velké stavební úpravy. Hned v následujícím roce také započaly práce na novém liturgickém prostoru. Tato fotografie je z roku 2008, měsíc před jeho vysvěcením. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Poprvé se zde konala liturgie 5. srpna 2007...
...stavbu navrhl Ing. arch. L. Friedmann... Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru ...a výborně zapadá do prostředí...
...svými tvary i použitými materiály. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Pohled z "nového" na "starý".
Již 3 věže na Zviru ukazují na nebe. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru O hlavní pouti 3.8.2008 se ale slavila liturgie ještě ve starém liturgickém prostoru. Ten nový byl vysvěcen až o měsíc později - 7.9.2008
Oltář je již na svém místě. (foto z května 2009) Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru A také nová velká ikona Neposkvrněné Čistoty.
Maria - Královna má v ruce lilii, symbol čistoty. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru U jejích nohou jsou vizionářky spolu s místními lidmi...
...a poutníky. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Moje drahé děti, prichádzam vás prosit.
Ja, vaša Mama. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Ještě v květnu 2009 se dodělávaly poslední práce na stavbě...
...Jožko tu zanechal kus sebe... Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru ...jako výraz vděčnosti.
Kolikrát se za ta léta hora Zvir změnila! Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
(z liturgie)
Láskyplný Pane, rozsvieť v našich srdciach neuhasínajúce svetlo tvojho božského poznania a otvor náš duchovný zrak, aby sme chápali tvoju evanjeliovú náuku. Vlož do nás bázeň pred tvojimi prikázaniami, aby sme premáhali žiadosti tela, viedli duchovný život a vovšetkom zmýšľali a konali tak, ako sa to páči tebe. Veď ty si svetlo našich duší a tiel, Kriste...
(z liturgie)
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru 3. května 2009, den "malé" pouti, Zvir se probouzí...
video
...otci biskupovi Jánu Babjakovi na Zviru velmi záleží... Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru ...modlitba růžence před mší.
Liturgie začíná. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Zpíval Zbor blahoslaveného Metoda Trčku zo Starej Ľubovne.
Vladyka Mons. Ján Babjak. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium.
(z liturgie)
Veď ty si naše posvätenie a my voláme na tvoju slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu,teraz i vždycky i na veky vekov.
(z liturgie)
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Pane, Bože náš, nevýslovná je tvoja moc a nepochopiteľná tvoja sláva, nesmierne je však aj tvoje milosrdenstvo a neopísateľná tvoja láska k človeku. Vo svojej dobrote ty sám, Vládca, zhliadni na nás i na tento svätý chrám a udeľ nám i tým, čo sa s nami modlia, svoje hojné milosrdenstvo a zľutovanie.
Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Vládca, Pane a Bože náš, ty si na nebesiach ustanovil zbory anjelov i archanjelov, aby slúžili tvojej sláve. Pripoj k nášmu vchodu sprievod svätých anjelov, aby sme ti spolu s nimi slúžili a velebili tvoju dobrotu.
Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Prinášame ti túto duchovnú službu aj za celý svet, za svätú, všeobecnú a apoštolskú cirkev, za tých, čo zachovávajú čistotu a zotrvávajú v počestnom živote a za tých, čo nás spravujú a ochraňujú.
Daj im, Pane, vládnuť v mieri, aby sme aj my pod ich ochranou žili v pokoji a svornosti, zbožne a statočne.
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Svätý Bože, ty prebývaš vo svätyni, trojsvätou piesňou ťa ospevujú serafíni, velebia ťa cherubíni a klaňajú sa ti všetky nebeské mocnosti. Ty si z nebytia všetko priviedol k bytiu. Stvoril si človeka na svoj obraz a podobu a ozdobil si ho všetkými svojimi darmi. Prosiacemu dávaš múdrosť a poznanie, hriešnikom nepohŕdaš, ale ho vedieš k spásnemu pokániu. A nám, svojim poníženým a nedôstojným služobníkom dovoľuješ aj v túto hodinu stáť pred slávou tvojho svätého žertveníka a vzdávať ti náležitú poklonu a slávoslovie.
Prijmi, Pane, aj z našich hriešnych úst trojsvätú pieseň a navštív nás vo svojej dobrote. Odpusť nám všetky vedomé i nevedomé prehrešenia, posväť naše duše i telá a daj, aby sme ti zbožne slúžili po všetky dni svojho života na príhovor svätej Bohorodičky a všetkých svätých, v ktorých máš od vekov zaľúbenie. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Odp: Tebe, Pane.
(z liturgie)
Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti nedám bozk ako Judáš, ale ako zločinec sa ti vyznávam:... Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru ...Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
(z liturgie)
Hlavní pouť, 9.8.2009 krátce po půlnoci, celonoční adorace Nejsvětější svátosti. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Do lesů uprostřed hor přišel Pán jejich, i Pán náš, aby nás posvěcoval svojí přítomností.
Dobrorečíme ti, Pane Bože všetkých mocností, že nám aj v tejto chvíli dovoľuješ pristupovať k tvojmu svätému žertveníku, zvelebovať tvoje milosrdenstvo a odprosovať za naše neprávosti i za poklesky ľudu. Prijmi, Bože, našu modlitbu a urob nás hodnými predkladať ti prosby, žiadosti a nekrvavé žertvy za všetok tvoj ľud. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Uschopni nás, ktorých si ustanovil na túto svoju službu, mocou svojho Svätého Ducha, aby sme ťa v čistom svedectve nášho svedomia bez odsúdenia a bezúhonne vzývali v každom čase a na každom mieste. Vypočuj nás a buď nám milostivý pre svoju veľkú dobrotu.
Znova a mnoho ráz pred tebou padáme a prosíme ťa, dobrotivý a láskavý k ľuďom, aby si zhliadol na naše prosby, očistil naše duše i telá od každej telesnej i duchovnej škvrny a aby si nám dal nevinne a bez odsúdenia predstúpiť pred tvoj žertveník. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Bože, daruj vzrast života, viery a duchovného poznania aj tým, čo sa s nami modlia. Dovoľ, aby ti neprestajne slúžili s bázňou i láskou a aby mali nevinnú a beztrestnú účasť na svätých tajomstvách, a tak aby sa stali hodnými tvojho nebeského kráľovstva.
Za duše všetkých zosnutých v pravej viere, v nádeji na vzkriesenie a večný život, za našich otcov a bratov, za zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu... Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru ...za našich rodičov a príbuzných, tu pochovaných a zapísaných i za všetkých pravoverných kresťanov. Nech všetci dosiahnu blažený pokoj, modlime sa k Pánovi.
(z liturgie)
8. srpna 2010 na hlavní pouť přišlo do Litmanové více jak 25 000 poutníků, mezi nimi i arcibiskup krakovský Stanisław kardinál Dziwisz. Ten přinesl na horu velký dar - růženec Jana Pavla II. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Na hlavní pouti v roce 2009 již byli v liturgickém prostoru instalovány ikony.
Foto z 5.5.2012. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Nikto spútaný žiadostivosťou a rozkošami tela nie je hodný predstúpiť ani priblížiť sa k tebe, ani ti slúžiť, Kráľ slávy. Veď tebe slúžiť znamená aj pre samy nebeské mocnosti veľké a úžasné poslanie. Ty si sa však z nevýslovnej a nesmiernej lásky k ľuďom bez zmeny a premeny stal človekom a naším veľkňazom. Ako Vládca všetkého odovzdal si nám službu a posvätné slávenie tohto liturgického a nekrvavého tajomstva.
Ty jediný si svätý a vo svätyni prebývaš. Ty jediný si dobrý a ochotný vypočuť ma, preto ťa prosím: Pozri na mňa hriešneho a nepotrebného sluhu a očisť moju dušu i srdce od zlého svedomia, mocou svojho Svätého Ducha ma uschopni, aby som odetý milosťou kňazstva predstúpil pred tento tvoj svätý stôl a obetoval tvoje sväté a prečisté telo i drahocennú krv. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Veď prichádzam k tebe skláňajúc sa s prosbou: neodvracaj odo mňa svoju tvár a nevylučuj ma z počtu svojich synov, a prijmi, že ja hriešny a neužitočný sluha prinášam ti tieto dary. Veď to ty, Kriste Bože náš, ich prinášaš a si prinášaný, ty ich prijímaš a si rozdávaný, a tebe vzdávame slávu, i tvojmu Otcovi, ktorý nemá počiatku, s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
(z liturgie)
Sobota 4.8.2012 krátce po půlnoci. Vše je připraveno na slavení... Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Počasí se mračí, ale srdce se směje.
My cherubínov tajomne predstavujeme a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame odložme teraz všetky svetské starosti. Veď máme prijať Kráľa všetkých, ktorého anjelské zbory neviditeľne nesú v sláve. Aleluja, aleluja, aleluja. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Naozaj je dôstojné a správne ospevovať ťa a zvelebovať, chváliť ťa a vzdávať ti vďaky i klaňať sa ti na každom mieste tvojho panovania, lebo ty si Boh nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnuteľný, večný si a nemeniteľný, ty i tvoj jednorodený Syn i Duch tvoj Svätý. Ty si nás z nebytia priviedol k bytiu a tých, čo padli, znova si pozdvihol a neprestajne si konal všetko, aby si nás voviedol do neba a daroval nám svoje budúce kráľovstvo.
Za toto všetko vzdávame vďaky tebe i tvojmu jednorodenému Synovi i Svätému Duchu, za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali, známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk, hoci ťa obklopujú tisíce archanjelov a desaťtisíce anjelov, šestorokrídli, mnohookí a na perutiach sa vznášajúci cherubíni a serafíni.
(z liturgie)
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Hlavní pouť v srpnu 2012. Sobotní program pokračuje přes celou noc až do neděle.
5.8.2012 - hlavní pouť. Počasí bylo zamračené, deště nebylo mnoho, milostí ano. Liturgii přenášela Slovenská televízia. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Ďakujeme ti, láskyplný Vládca, dobrodinec našich duší, že si nás aj dnes uznal za hodných prijať tvoje nebeské a nesmrteľné tajomstvá. Urovnaj našu cestu, všetkých nás posilňuj vo svojej bázni, zachovaj náš život, upevňuj naše kroky na prosby a modlitby slávnej Bohorodičky Márie, vždy Panny i všetkých tvojich svätých.
(z liturgie)
Na hlavní (odpustkovou) 4.- 5. srpna 2012 přijelo téměř 20000 poutníků. Tato slavnost byla součástí oslav 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Hlavní celebrant byl ukrajinský biskup Svjatoslav Ševčuk, který měl i kázání. Na slavnosti kromě místního arcibiskupa a metropolity Jána Babjaka připutovalo i dalších 6 biskupů z Polska a Slovenska. Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru
Obrázky z liturgie a lit. staveb na Zviru Bohorodička, Panna, Nepoškvrnená, raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty!
(Akatist)

Další obrázky:
LitmanovᦠMajdan ¦ Místnost zjevení ¦ Poutníci ¦ Hora Zvir


Mnoho dalších fotografií najdete i na webu projektu Litmanová - Zvir v obrazech.

MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Poselství ¦ Význam ¦ Další informace ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ Novinky ¦ O autorech