Zpět na hlavní stránku
Litmanovští poutníci

Poutnice Ivetka. Vizionářka se modlí rozjímání křížové cesty na hože Zvir.  Poutnice Ivetka
 Poutníci... Oslava výročí zjevení. Kopec je plný lidí. Poutníci se soustředí na mši sv. Obrázek je ze 4. 8. 2002.
Poutnice - babička...  Poutníci...
 Poutníci... Pokoj na Zviru...
Tento obrázek je z 5.srpna 2001. Den oslav 11.výročí začátku zjevení. Celá hora byla doslova obsypána poutníky. Co na tom, že prší a je bouřka. Po celou dobu hlavní mše sv. vydatně pršelo. Mnozí promokli do morku kosti (např. i já). Maria žádá oběti...svět je potřebuje! Kázání měl otec biskup Hnilica.  Poutníci...
 Zmoklí poutníci... Zmoklí... Obrázek ze stejného dne. Tato fotka je trošičku nekvalitní. Omlouvá mě však to, že mi kolem uší lítaly kvalitní blesky a hrom burácel. Přesto lidé zůstali...
Ospalé ráno 1 
 Poutníci...
 Poutníci... Ospalé ráno 2. Náš rodinný stan v celé své nádheře. Vlevo je vidět přístřešek s požehnaným pramenem vody.
Poutní dům na hoře Zvir. I když nenabízí pohodlí, na které jsou zvyklí "západní poutníci", je v něm vše, co člověk potřebuje. Sem si poutník musí vzít také odhodlání k oběti...  Poutní dům
 Poutníci... „Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja, vaša Mama.“
Braši u ohně. Československá parta... Na Zviru jsme všichni bratři a sestry.  Poutníci...
 Poutníci... Braši u ohně 2
Jeden z mnoha mých slovenských přátel...
 Poutníci...
 Poutníci... Obrázek z října 2005, na malé pouti bylo krásné počasí.
Ze stejného dne. Hora hostí vzácné hosty...
 Poutníci...
 Poutníci... ...a liturgie se tehdy ještě slavila v liturgickém prostou u majdanu.
Sobota před velkou poutí v srpnu 2008.
 Poutníci...
 Poutníci... V ten den přišlo mnoho poutníků schovat se pod Mariin plášť...
...a modlili se do hluboké noci.
 Poutníci...
 Poutníci... Druhý den přišlo ještě víc poutníků, i valaši z česka...
...a bylo opravdu krásně.
 Poutníci...
 Poutníci... Květnový podvečer r. 2009.
A opět sobota před velkou poutí - srpen 2009. Pan biskup světí novou asfaltovou cestu na horu Zvir.
 Poutníci...
 Poutníci... I tuto sobotu se lidé modlí až do pozdních nočních hodin.
Něděle 9.8.2009, na velkou pouť přišlo 20000 poutníků.
 Poutníci...
 Poutníci... Za děti, za vnoučata, za muže... (říjen 2009)
Když se říjnové sluníčko vydaří, je dobře...
 Poutníci...
 Poutníci... Je to radost víry, radost, že potkal Ježíše. Radost, kterou nám dává pouze Ježíš. Radost, která přináší pokoj; nikoli ten, kterou dává svět, ale ten, který dává Ježíš. Toto je naše víra...
... Prosme Pána, aby nám dal růst v této víře, která nás posiluje a rozradostňuje. Vždycky tato víra plyne ze setkání s Ježíšem a pokračuje v životě malými každodenními setkáními s Ním.
papež František
 Poutníci...
 Poutníci... Krásné sluncem zalité chvíle o rok později - říjen 2010.
Oběti jsou při každé pouti. Přijatá dobrodiní jsou ale přece daleko větší - tedy spíše nepoměrná. (říjen 2011)
 Poutníci...
 Poutníci... Pamatujme si: Bůh nás soudí tím, že nás miluje. Pokud Jeho lásku přijmu, jsem spasen, pokud odmítnu, jsem odsouzen,...
...nikoli od Něho, ale sebou samým, protože Bůh nikoho neodsuzuje, On pouze miluje a zachraňuje.
papež František (obrázky z května 2012)
 Poutníci...
 Poutníci... Nechme se obnovit Božím milosrdenstvím, nechme se od Ježíše milovat, dovolme ať moc Jeho lásky přetvoří také náš život a staňme se nástroji tohoto milosrdenství,...
... strouhami, jimiž Bůh může zavlažovat zem, opatrovat veškeré stvoření a dát rozkvět spravedlnosti a pokoji.
papež František (obrázky z května 2012)
 Poutníci...
 Poutníci... Každoročně v srpnovou sobotu, která předchází velké pouti se světí požehnaný pramen. (4.8.2012)
Na hlavní pouť v roce 2012...
 Poutníci...
 Poutníci... ...přišlo mnoho dětí Mariiných,...
...na místo, kde je jim dobře.
 Poutníci...
 Poutníci... Místy se nedalo hnout...
...bylo pod mrakem...
 Poutníci...
 Poutníci... ...a sem tam i zapršelo.
Hora Zvir byla i tak plná poutníků. (5.8.2012)
 Poutníci...

Další obrázky:
LitmanovᦠMajdan ¦ Místnost zjevení ¦ Liturgický prostor ¦ Hora Zvir


Mnoho dalších fotografií najdete i na webu projektu Litmanová - Zvir v obrazech.
MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Poselství ¦ Význam ¦ Další informace ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ O autorech ¦ Novinky