Zpět na hlavní stránku
Hora Zvir

Foto hory Zvir. Požehnaná hora Zvir je součástí Ľubovnianské vrchoviny a leží v nadmořské výšce 820m. Poutník většinou putuje do Popradu. Z Popradu je to na Zvir ještě asi 60 Km směrem na Kežmarok - Spišská Belá - Stará Ľuboňa.
Ze Zviru jsou tedy vidět Tatry západním směrem. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Majdan - místo zjevení.
Těmito dveřmi se vstupuje do místnosti, ve které se Panna Maria zjevovala. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Je zde opravdu krásně...
Poutní místo je ukryto uprostřed hor a lesů. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Fotografie (z roku 2005) liturgického prostoru s oltářem.
Poustevna Strážce hory. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. U poustevny je socha blahoslaveného Pavla P. Gojdiča, byl to řeckokatolický řeholník, biskup a mučedník.
Hned za Majdanem byly dva požehnané prameny (jde o starší foto z roku. 2005). Dnes jsou oba prameny spojeny v jeden. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Mezi prameny je oblíbené místo modlitby poutníků.
Kristův kříž. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Poutníků přichází hodně. Zde fotografie z roku 2008, to se ještě sloužila mše na Majdanu.
V září 2008 byl posvěcen nový liturgický prostor... Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. ...a hora změnila svoji tvář. Zkrásněla.
O letních poutích se lidé často modlí až do noci. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Toto je poslední hlavní pouť slavená na Majdanu.
Největší dar tohoto místa je POKOJ. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Večery jsou opravdu krásné.
Stejně tak i rána. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Obrázek z roku 2009. Mše se již slaví v novém.
Tady začíná výstup na horu Zvir. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Hned na úpatí je krásný kříž na východní způsob, tj. Kristus je znázorněn jako ukřižovaný a zároveň vzkříšený...
... a kaplička Dvou Srdcí. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Výstup je trochu namáhavý, stoupání je prudké.
Po cestě je možné se pomodlit Křížovou cestu. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. U tohoto místa v lese je...
...krásná socha Panny Marie - Růže Mystické. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Poutníci v některé dny v roce přicházejí témeř nepřetržitě.
Když se opona lesa zvedne, objeví se cíl putování poutníka. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Ještě pár kroků...
...a jsem tady! Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Někdy může přivítat hora poutníka sněhem v měsících, ve kterých by to nečekal. (říjen 2011).
A na hoře opět krásný kříž... Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. ...zde poutník může spočinout.
Mše svatá se slouží na Zviru denně. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Poutníci...
...musí někdy čekat opravdu dlouhou frontu, než si mohou vykonat Svátost smíření. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Protože na Zvir přichází celé Slovensko.
Za Majdanem byl proto postaven Spovedný dom bl. Metoda Dominika Trčku. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Jak je tu krásně...
Na bohoslužby musí být všechno perfektní. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Dvě staré studánky byly svedeny do jedné nové. Fotografie je ze svěcení té nové dne 8.8.2009.
Nová studnička je opravdu krásná. Mnoho práce udělal Jožko se svými chlapci. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Detail dřevěné střechy studánky.
On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod...(Žalm 114,8) Naše srdce je ten křemen. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. (Žalm 36.10)
Zahrada uzavřená jsi, sestro má, nevěsto, uzavřený val, zapečetěný pramen. (Píseň písní 4,12) Nevěsta je církev, ale také každé lidské srdce... Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Hned vedle studničky je stěna s děkovnými tabulkami.
Lurdská hviezda prakrásna Panna Mária - Nepoškvrněná Čistota, Ďakujem ti za svoj život, ty si ma zachránila... Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Vděčnost je krásná vlastnost, žel dnes stále vzácnější.
Za studničkou byla postavena svíčková kaple. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Z leva: nový liturgický prostor, kříž, Majdan, zpovědní dům. Vpravo se do fotografie již nevešla studnička, stěna a svíčková kaple.
Mapa hory Zvir, jak je na informační tabuli. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Ještě jednou: to hlavní na Zviru je POKOJ...
Déšť tady neznamená uplakaný den... Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Pastýři pečují na těchto pastvinách o své stádo oveček dobře.
Některé večery jsou krásné a působivé. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. I v noci stoupá k nebi množství modliteb.
Do noci se i zpovídá. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Kdo jde ke zpovědi až ráno, musí si vystát daleko delší frontu.
Zpovídá se i mimo zpovědnice. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. O čem mluvili kajícník se zpovědníkem? Na to si nevzpomíná ani Bůh sám.
V době hlavní pouti v srpnu je poutníků plná hora. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. V srpnu 2012 (5.8.2012) koncelebrovalo několik biskupů z různých zemí.
Tehdy ani deštníky nezaclonily slovnostnost tohoto dne. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Všichni jsou obráceni k oltáři, kde se obětuje sám Kristus.
Biskupové, množství kněží, jáhnů, sbor, ti všichni se podílí na slavnostní liturgii kterou tentokrát přenášela i televize. Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých;
po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. (Žid.9.28) Hora Zvir u Litmanové.
Foto hory Zvir. Přijedeme zase!

Další obrázky:
LitmanovᦠMajdan ¦ Místnost zjevení ¦ Poutníci ¦ Liturgický prostor

Mnoho dalších fotografií najdete i na webu projektu Litmanová - Zvir v obrazech.

MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Poselství ¦ Význam ¦ Další informace ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ Novinky ¦ O autorech